گنجور

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۹۸

 

چون آتش خاطر مرا شاه بدید
از خاک مرا بر زبر ماه کشید
چون آب یکی ترانه از من بشنید
چون باد یکی مرکب خاصم بخشید


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی