گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳۶

 

خواهی که کسی شوی زهستی کم کن
ناخورده شراب وصل مستی کم کن
با زلف بتان دراز دستی کم کن
بت را چه گنه تو بت‌پرستی کم کن


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر