گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۰۲

 

ای غنچه که خنده هر دم از سر گیری
دل می دهدت که لب ز هم بر گیری؟
وی نرگس شوخ دیده بی چهرۀ او
چشم آب نگیردت که ساغر گیری؟


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل