گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳۷

 

اندر رمضان خاک تو زر میگرددچون سنگ که سرمهٔ بصر میگردد
آن لقمه که خورده‌ای قذر میگرددوان صبر که کرده‌ای نظر میگردد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷۰

 

این مست به باده‌ای دگر می‌گرددقرابه تهی گشت و بسر می‌گردد
ای محتسب این مست مرا دره مزنهرچند ز پیش مست‌تر می‌گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۲۲

 

زان آب که چرخ از آن بسر می‌گردداستارهٔ جانم چو قمر می‌گردد
بحریست محیط و در وی این خلق مقیمتا کیست کز این بحر گهر میگردد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲

 

نوروز که سیل در کمر می‌گردد
سنگ از سر کوهسار در می‌گردد
از چشمهٔ چشم ما برفت اینهمه سیل
گویی که دل تو سخت‌تر می‌گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

عطار » مختارنامه » باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه » شمارهٔ ۱۱

 

خورشید، که او زیر و زبر میگردد

از تو،‌به امید یک نظر میگردد

ذوقِ شکَرِ شُکْرِ تو طوطی فلک

تا یافت، از آن وقت، به سر میگردد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴

 

خورشید که خاک ازو چو زر میگردداز شوق رخ تو دربدر میگردد
یک جرعه می‌صاف تو در صافی ریختشد مست و درین میان به سر می‌گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۴

 

چون کار زمانه برگذر می گردد
هر دم همه کارها دگر می گردد
من دانم و ساغری که در می گردد
ور هفت فلک زیر و زبر می گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل