گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۲۶

 

از جوی خوشاب دوست آبی خوردمخوش کردم و خوش خوردم و خوش آوردم
خود را بر جوش آسیابی کردمتا آب حیات میرود میگردم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب پنجاهم: در ختم كتاب » شمارهٔ ۳۴

 

در هر سخنی که سر بدان آوردم

تا سر ننهم دران سخن سرکردم

آخر چه دلی بود که آن خون نشود

دردش نکند این سخن پُر دردم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵۹

 

از روی عتاب اگر چه گویی سردم
در صف بلا گرچه دهی ناوردم
روزی اگر از وفای تو برگردم
در مذهب و راه عاشقی نامردم


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۰

 

بسیار ز عاشقیت غمها خوردم
در هجر بسی شب که به روز آوردم
رنج دل و خون دیده حاصل کردم
گر جان برم از دست تو مرد مردم


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸

 

در راه طلب تمام دردم دردم

در ورزش فهم راز مردم مردم

گفتی که چرا نمیکنی در خود سیر

از من خبرت نبود کردم کردم


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۸۰

 

من دوش بآرزوی رویت هر دم
در رنگ گل و باده نگه می کردم
با ساغر و با رباب تا روز فراخ
بر یاد رخت می زدم و می خوردم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل