گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱

 

همه نیکند هیچ خود بد نیست
آنکه نیکو نباشد آن خود نیست
جز یکی نیست در همه عالم
صد مگو ای عزیز من صد نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

 

ای حور سرشت هیچ چیزت بد نیست
وز حسن تو ماه را یکی از صد نیست
آن چشمه که حوض کوثرش میخوانند
گرهست دهان توست ورنی خود نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی