گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵۱

 

ای زلف مسلسلت بلای دل من
وی لعل لبت گره گشای دل من
من دل ندهم به کس برای دل تو
تو دل به کسی مده برای دل من


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر