گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۲۸

 

آمد دی دیوانه و شبهای درازمائیم و شب تیره و سودای دراز
ما را سر خواب نیست دل یاوه شده استآنرا که دلیست تا کند پای دراز


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۶۲

 

مائیم و دمی کوته و سودای درازدر سایهٔ دل فکنده دو پای دراز
نظاره‌کنان بسوی صحرای درازصد روز قیامت است چه جای دراز


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی