گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۶

 

هر کو ز در عمر درآید برود
چیزیش به جز غم نگشاید برود
از سر سخن کسی نشانی ندهد
ژاژی دو سه هر کسی بخاید برود


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر