گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۴

 

ای جان ز دل تو بر دل من راهستوز جستن آن در دل من آگاه است
زیرا دل من چو آب صافی خوش استآب صافی آینه‌دار ماه است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶

 

در ظاهر اگر دست نظر کوتاه است
دل را همه جا یاد تو خضر راه است
از روز و شبم وصل تو خاطر خواه است
خورشید گواه است و سحر آگاه است


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۶۴

 

خودین چه کند چون نظرش کوتاه است
او حب و غریب و بر صراطش راه است
سر رشته مده ز دست تا گم نشوی
با حبل متین باش که ره بر چاه است


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۹

 

هر چند که ما رهرو و دنیا راه است
در راه نشستن خطر آگاه است
زین شرم نشسته ام که پیرایهٔ تن
گر برخیزم به قامتم کوتاه است


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی