گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲

 

این چرخ فلک که ما در او حیرانیمفانوس خیال از او مثالی دانیم
خورشید چراغ دان و عالم فانوسما چون صوریم کاندر او حیرانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۳۵

 

از طبع ملول دوست ما می‌دانیموز غایت عاشقیش می رنجانیم
شرمنده و ترسنده نبرد راهیتا راه حجاب ماست ما می‌رانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹۰

 

گر یار کنی خصم تواش گردانیمهر لحظه به نوعی دگرت رنجانیم
گر خار شدی گل از تو پنهان داریمور گل گردی در آتشت بنشانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب دوازدهم: در شكایت از نفس خود » شمارهٔ ۲۹

 

گاهی به هوس حرف فنا میخوانیم

گاهی ز هوس نزد بقا میمانیم

تر دامنی وجود خود میدانیم

بر خشک بمانده چند کشتی رانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

ملک‌الشعرای بهار » گزیده اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

 

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم
آیین محبت و وفا می‌دانیم
زین بی‌هنران سفله ای دل! مخروش
کآنها همه می‌روند و ما می‌مانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

ملک‌الشعرای بهار » رباعیات » شمارهٔ ۴۹

 

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم
آیین محبت و وفا می‌دانیم
زبن بی‌هنران سفله ای دل مخروش
کانها همه می‌روند و ما می‌مانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲۰

 

ما محرم راز حضرت سلطانیم
احوال درون و هم برون می دانیم
منشی قضا هرچه نویسد مجمل
بر لوح قدر مفصلش می خوانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۲۳

 

ای سرو اگر ترا چو طوبی خوانیم
از سرکشیت بجای خود بنشانیم
با قامت او چند کنی نسبت خویش
ما اصل تو و فرع تو نیکو دانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی