گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰۵

 

دی بنده بر آن قمر جانی شدیک نکته بگفت و بحث را بانی شد
میخواست که مدعاش ثابت گرددثابت نشد آن و مدعی فانی شد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴

 

عالم همه پر ز نور سبحانی شد
در سطوت ذات او همه فانی شد
یاری که عنایت الهی دریافت
در هر دو جهان عالم ربانی شد


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۷۲

 

تا فتح تو تاریخ مسلمانی شد
پیروزی تو اصل جهانبانی شد
تا خان ز سیاست تو زندانی شد
از بیم تو چشم خانیان خانی شد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی