گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸۹

 

هستم ز غمش چنان پریشان که مپرسزانسان شده‌ام بی سر و سامان که مپرس
ای مرغ خیال سوی او کن گذریوانگه ز منش بپرس چندان که مپرس


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۹

 

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس
تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس
با این همه حال و در چنین تنگدلی
جا کرده محبت تو چندانکه مپرس


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر