گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۸۵

 

احرام درش گیرد لافرمان کنواندر عرفات نیستی جولان کن
خواهی که ترا کعبه کند استقبالمائی و منی را به منی قربان کن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۹۱

 

اسرار مرا نهانی اندر جان کناحوال مرا ز خویش هم پنهان کن
گر جان داری مرا چو جان پنهان کنوین کفر مرا پیشرو ایمان کن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳۷

 

یا رب تو به فضل مشکلم آسان کن
از فضل و کرم درد مرا درمان کن
بر من منگر که بی کس و بی هنرم
هر چیز که لایق تو باشد آن کن


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳۸

 

یا رب نظری بر من سرگردان کن
لطفی بمن دلشدهٔ حیران کن
با من مکن آنچه من سزای آنم
آنچ از کرم و لطف تو زیبد آن کن


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر