گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹۶

 

تا شمع تو افروخت پروانه شدمبا صبر ز دیدن تو بیگانه شدم
در روی تو بیقرار شد مردم چشمیعنی که پری دیدم و دیوانه شدم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۷

 

اندر طلب یار چو مردانه شدم
اول قدم از وجود بیگانه شدم
او علم نمی‌شنید لب بر بستم
او عقل نمی‌خرید دیوانه شدم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر