گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۵۶

 

هر دل که درو مهر تو پنهان نبودکافر بود آن دل و مسلمان نبود
شهری که درو هیبت سلطان نبودویران شده گیر اگرچه ویران نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۵۷

 

عاشق تو یقین دان که مسلمان نبوددر مذهب عشق کفر و ایمان نبود
در عشق تن و عقل و دل و جان نبودهرکس که چنین نگشت او آن نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۳

 

عاشق به یقین دان که مسلمان نبود
در مذهب عشق کفر و ایمان نبود
در عشق دل و عقل و تن و جان نبود
هر کس که چنین باشد نادان نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲

 

بلبل و گل رونق بستان نبود
بی جام شراب ذوق مستان نبود
گر نائی و نی به هم بسازند دمی
آواز نی و رقص حریفان نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴

 

عینی که ظهور کرد اعیان نبود
گنجی که ز حق بود به پنهان نبود
جانانه در آئینهٔ جان کرد نظر
از ساده دلی آینه جانان نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی