گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «انمیبیند»

 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۸

 

دیده ز فراق تو زیان می‌بیند

بر چهره ز خون دل نشان می‌بیند

با این همه من ز دیده ناخشنودم

تا بی رخ تو چرا جهان می‌بیند


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

خلیل‌الله خلیلی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶

 

عارف به دل ذره جهان می بیند

آنجا مه و مهر و کهکشان می بیند

کوری بنگر که چشم دانشور عصر

دست و سر کشتگان در آن می بیند


متن کامل شعر را ببینید ...

خلیل‌الله خلیلی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۵۹

 

دیده ز فراق تو زیان می بیند

بر چهره زخون دل نشان می بیند

با این همه من زدیده ناخشنودم

تا بی رخ تو چرا جهان می بیند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل