گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۶۴

 

در اصل یکی بد است جان من و توپیدای من و تو و نهان من و تو
خامی باشد که گویی آن من و توبرخاست من و تو از میان من و تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب سی و یكم: در آنكه وصل معشوق به كس نرسد » شمارهٔ ۷۳

 

مینشناسد کسی زبان من و تو

بیرون ز جهان است جهان من و تو

دایم چو تو بامنی و من با تو به هم

دوری ز چه افتاد میان من و تو


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۶

 

ای چشم بد آمده میان من و تو
داده به کف هجر عنان من و تو
از نطق فروبست زبان من و تو
من دانم و تو درد نهان من و تو


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۷۹

 

یک جوهر روشن است جان من و تو
آگه نشود کس ز نهان من و تو
ای دوست میان من و تو فرقی نیست
حیفیم من و تو در میان من و تو


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی