گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۸۷

 

گر ما نه همه تنور سوزان باشدناگه ز درم درآی گرم آن باشد
چون وعده دهی نیابی سرد آن باشدسرما نه همه سرد زمستان باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۱۷

 

مرغی که ز باغ پاکبازان باشدهم سرکش و هم سرخوش و شادان باشد
گر سر بکشد ز سرکشان میرسدشکاندر سر او غرور بازان باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » مواعظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶

 

هر کس که درست قول و پیمان باشد
او را چه غم از شحنه و سلطان باشد
وان خبث که در طبیعت ثعبانست
او را به از ان نیست که پنهان باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۲

 

آن شب که دلم نزد تو مهمان باشد
جانم همه در روضهٔ رضوان باشد
جانم بر توست لیک فرمان باشد
کامشب تن من نیزد بر جان باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۸۸

 

پیوند حقیقی کشش جان باشد
نه وصل عنان گیر، نه هجران باشد
گر شخص به من نماید انجاگو باش
جان می‌باید که پیش جانان باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۸۹

 

می آینه‌ی خاطر رخشان باشد
جانست وز جان چه خوش‌ترست آن باشد
دانی که کجا بود چنین جان پرور
در خدمت اتسزبن طوغان باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۰۰

 

پیوسته ترا حال پریشان باشد
خرج تو همه ز کیسۀ جان باشد
این مایۀ عمر صرف در چیزی کن
کآنگاه که این نباشدت آن باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۴

 

گردد چو خراب تن، چه غم؟ جان باشد
ویران چو شود حباب، عمّان باشد
داد و ستد عشق زیانش سود است
گر جان برود چه باک؟ جانان باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی