گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۲

 

آن کس که از آب و گل نگاری داردروزی به وصال او قراری دارد
ای نادره آنکه زاب و گل بیرون شدکو چون تو غریب شهریاری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲۰

 

جان چو سمندرم نگاری دارددر آتش او چه خوش قراری دارد
زان بادهٔ لبهاش بگردان ساقیکز وی سر من عجب خماری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

وحشی » گزیده اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹

 

کوی تو که آواره هزاری دارد
هرکس به خود آنجا سر و کاری دارد
تنها نه منم تشنهٔ دیدار، آنجا
جاییست که خضر هم گذاری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷

 

هر کس که ز کبر و عجب باری دارداز عالم معرفت کناری دارد
و آن کو به قبول خلق خرسند شودمشنو تو که: با خدای کاری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۴

 

دل میل به صحبت نگاری دارد
با ساقی و مستی سر و کاری دارد
چون بلبل مست در چمن می گردد
گویا که هوای گلعذاری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۱۲

 

با جوهر ذات، هرکه یاری دارد
مردانه زبان به حرف جاری دارد
آن را که قوی‌ست دل، زبانش تیزست
شمشیر به قبض استواری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی