گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۱۷

 

جامی که بگیرم میش انوار بودبینی که بگویم همه اسرار بود
در هر طرفی که بنگرد دیدهٔ منبی‌پرده مرا ضیاء دلدار بود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴۴

 

چون نیستی تو محض اقرار بودهستی تو سرمایهٔ انکار بود
هرکس که ز نیستی ندارد بوئیکافر میرد اگرچه دیندار بود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » مواعظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷

 

جائی که درخت عیش پربار بود

در در نظر و گهر در انبار بود

آنجا همه کس یار وفادار بود

یار آن یار است که در بلا یار بود


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

عطار » مختارنامه » باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا » شمارهٔ ۲۸

 

چون نیستی تو محض اقرار بود

هستیت ز سرمایهٔ انکار بود

هر کس که ز نیستی ندارد بوئی

کافر میرد اگرچه دیندار بود


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۱

 

آن ذات که پروردهٔ اسرار بود
از مرگ نیندیشد و هشیار بود
تیمار همی خوری که در خاک شوم
در خاک یکی شود که در نار بود


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

خلیل‌الله خلیلی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸

 

تا این خرد خام تو، معیار بود
این ساختن و شکستت کار بود
تنها نه سرت به پای من خورد به سنگ
هر جا که روی تو سنگ و دیوار بود


متن کامل شعر را ببینید ...

خلیل‌الله خلیلی