گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵۸

 

ما را چو ز عشق میشود راست مزاجعشق است طبیب ما و داروی علاج
پیوسته بدین عشق نخواهد رفتناین عشق ز کس نزاد و نی‌داد نتاج


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۸

 

هرچند به ملک تن بود صاحب تاج
بر گردن عشق، عقل نگذارد باج
بر عشق مسلط نشود عقل، آری
مه نور ز مهر هدیه گیرد، نه خراج


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی