گنجور

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۶

 

در پای تو افتادن شایسته دمی باشدترک سر خود گفتن زیبا قدمی باشد
بسیار زبونی‌ها بر خویش روا دارددرویش که بازارش با محتشمی باشد
زین سان که وجود توست ای صورت روحانیشاید که وجود ما پیشت عدمی باشد
گر جمله صنم‌ها را صورت به تو مانستیشاید که مسلمان را قبله صنمی باشد
با آن که اسیران را کشتی و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی