گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۱۶

 

مائیم حضور نعمت الله
رویش بنگر که نیک پیداست
در آینهٔ تمام اشیا
تمثال جمال او هویداست
در دیدهٔ مست ما نظر کن
رویش بنگر که نیک پیداست


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی