گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۷۵

 

ما شاخ گلیم نی گیاهیمما شیوه تر و تازه خواهیم
اشکوفه باغ آسمانیمنقل و می مجلس الهیم
ما جوی نه‌ایم بلک آبیمما ابر نه‌ایم بلک ماهیم
لوح و قلمیم نی حروفیمتیغ و علمیم نی سپاهیم
هم خسته غمزه چو تیریمهم بسته طره سیاهیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا