گنجور

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۶

 

گوینده را چه غم که نصیحت قبول نیستگر نامه رد کنند گناه رسول نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۱۷

 

زاهد خمیده است چو چنگ و ملول نیست
یک تار موی بر تن او بی اصول نیست
دارد ز مرشدان طریقت، خلیفه ها
ایمن به شهرها نتوان شد که غول نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی