گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸

 

فرش زمردین به زمین در کشیده‌اندو آنگه برو، ز گل، علم زر کشیده‌اند
دوشیزگان باغ طبقهای سیم و زربر سر نهاده، پیش صنوبر کشیده‌اند
آن سبزهای سایه نشین بین، که پیش گلدامن ز ماهتاب وز خور در کشیده‌اند
گلها به دستیاری نم شاخ سبزه رااز خاک بر گرفته و در بر کشیده‌اند
بر لوح خاک صورت کرسی لاله راگویی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی