گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۷۷

 

از تیر غمزه اش دل دیوانه پر شده است
بیرون روم که از پری این خانه پر شده است
خون می خورد ز تنگی جا، حرف آشنا
از بس دلم ز معنی بیگانه پر شده است
بلبل کند به غنچه غلط، خانه مرا
از بوی گل ز بس که مرا خانه پر شده است
حیرت امان نمی دهدم تا بیان کنم
کاین […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳

 

از عاشقان حوالی آن خانه پر شده استدارالشفای عشق ز دیوانه پر شده است
از خود نگشته است به کس آشنا دلیراه وثاقش از پی بیگانه پر شده است
تاره به جام خانه چشمم فکند عکساین خانه از پری چو پری خانه پر شده است
از جرعه‌ای که ریخته ساقی به جام ماگش فلک ز نعرهٔ مستانه پر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی