گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰

 

دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدمنقشی به یاد خط تو بر آب می‌زدم
ابروی یار در نظر و خرقه سوختهجامی به یاد گوشه محراب می‌زدم
هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجستبازش ز طره تو به مضراب می‌زدم
روی نگار در نظرم جلوه می‌نمودوز دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم
چشمم به روی ساقی و گوشم به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ