گنجور

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶

 

در پای تو افتادن شایسته دمی باشد

ترک سر خود گفتن زیبا قدمی باشد

بسیار زبونی‌ها بر خویش روا دارد

درویش که بازارش با محتشمی باشد

زین سان که وجود توست ای صورت روحانی

[...]

سعدی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۱

 

آندم که زنم از عشق فرخنده دمی باشد

در دادن سر ما را ثابت قدمی باشد

شایسته درویشان افتاده ملامتها

خاصه که دل درویش با محتشمی باشد

نه بتکده تنها شد جای صنم چینی

[...]

آشفتهٔ شیرازی
 
 
sunny dark_mode