گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «انبهدرایی»

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۴

 

ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی

هر جا که روی زود پشیمان به درآیی

هش دار که گر وسوسه عقل کنی گوش

آدم صفت از روضه رضوان به درآیی

شاید که به آبی فلکت دست نگیرد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۲

 

گر از روش حافظ و قرآن به در آئی

هر ره که روی باز پشیمان به در آئی‏

بردار سرودی ز کلامش طرب انگیز

شاید دمی از غصه هجران به در آئی

جان می‏دهم از حسرت دیدار تو چون صبح

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی