گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۳۳

 

هرچند بود آیینه احوال دگر ضد

از عیب کسان زان هنر خود بشناسی

کردم خزفی چند به سوی تو روانه

تا قیمت سلک گهر خود بشناسی

جامی
 
 
sunny dark_mode