گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «نغم»

 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴۵

 

ای کرده تن و جان مرا مسکن غم

در باغ دلم شکفته شد سوسن غم

تا پای مرا کشید در دامن غم

غم دشمن من شده است و من دشمن غم


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۱۸

 

ای من ز تواندوخته صد خرمن غم

بر راه تو دل نشسته بر روزن غم

بی من تو کشان دامن شادی در پای

من بی تو کشیده پای در دامن غم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل