گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «منیست»

 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۲

 

پای تو اگرچه در وفا محکم نیست

در دست تو یک درد مرا مرهم نیست

با این همه از غمت گزیرم هم نیست

دل بی‌غم دار کز تو دل بی‌غم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸

 

در عالم بی‌وفا کسی خرم نیست

شادی و نشاط در بنی‌آدم نیست

آن کس که درین زمانه او را غم نیست

یا آدم نیست، یا از این عالم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹

 

گر کشته شوم به تیغ عشقش غم نیست

ور در هوسش مرده شوم ماتم نیست

گر جامهٔ خلق بر کشند از سر من

تشریف خدائیم خدائی کم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۰

 

بی روی تو غمگسار من جز غم نیست

یک لحظه دلم ز خویشتن خرّم نیست

گر نیست مرا دل طرب نیست عجب

کز بس غم دل مرا دل غم هم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۱

 

امشب که نشان روز در عالم نیست

بالای شب از روز قیامت کم نیست

زلف تو نشاندست بدین روز مرا

ورنه شب من بدین درازی هم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۳

 

در دیده ی ابر این زمستان نم نیست

گویی که مگر آب به دریا هم نیست

در آب گوارش کمی شد پیدا

یک قطره ز قطره های چشمم کم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷

 

هر چندکه در زمانه یک محرم نیست

بنیاد اساس دوستی محکم نیست

مادر همه حال باغمش دلشادیم

چون غم بسلامتست،دیگر غم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

قاسم انوار
 

فرخی یزدی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷۸

 

از رأی خران دلم دمی بی غم نیست

وز رأی فروش جان من خرم نیست

بل این وکلای مجلس پنجم در وزن

از مجلس تاریخی چارم کم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی یزدی
 

فرخی یزدی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷۹

 

در غمکده ای که شادیش جز غم نیست

تنها نه همین خاطر ما خرم نیست

بر هر که نظر کنی گرفتار غم است

گویا دل شاد در همه عالم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی یزدی
 

فرخی یزدی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۰

 

هرگز دل ما غمین ز بیش و کم نیست

گر بیش و اگر کم دل ما را غم نیست

اسباب حیات نیست غیر از یکدم

آن نیز دمی باشد و دیگر دم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی یزدی
 

سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۸

 

بر روی تو از هلاک جانم غم نیست

با یاد تو آب دیدگانم کم نیست

با این همه اندیشه به وصل رخ تو

کمتر ز امیدی بود آنم هم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

سید حسن غزنوی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۹

 

ساقی! می از آب زندگانی کم نیست!

زنده است از جام نام جم، گر جم نیست!

گویند که: تلخ است می، آری، سم نیست!

تلخ است، اگر چه تلخ تر از غم نیست!!


متن کامل شعر را ببینید ...

آذر بیگدلی
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۲

 

گرچه چو تو حق شناس در عالم نیست

مجروح توام وز تو مرا مرهم نیست

دنیا ز تو خواهم و نبخشی با آنک

پیش نظرت ز هیچ دنیا کم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر
 

واعظ قزوینی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۳

 

ای آنکه ترا جز غلیان همدم نیست

جز حرف نی و شیشه ز بیش و کم نیست

خواهی که بود شیشه غلیانت صاف

گر شیشه دل صاف نباشد غم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

واعظ قزوینی
 

واعظ قزوینی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۴

 

کس را چو زبان نرم خود همدم نیست!

پشتی، چون روی گرم در عالم نیست

از بد گهران، چه نقص خوشخویان را؟

تا شیشه بود نرم، ز سنگش غم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

واعظ قزوینی