گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اهشوی»

 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۲

 

تو واقف اسرار من آنگاه شوی

کز دیده و دل بندهٔ آن ماه شوی

روزیت اگر به روز من بنشاند

از حالت شب‌های من آگاه شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵

 

گر چه به تصور از خود آگاه شوی

در هود به غلط مشو که گمراه شوی

در چاه غرور اگر بمانی دل را

هاروت صفت مقیّد چاه شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۴۴

 

گیرم ز مقربان درگاه شوی

وز معتکفان درگه شاه شوی

تا پرده هستی ندری، ممکن نیست

کز راز درون پرده آگاه شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی