گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ازکند»

 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۸

 

چون زاغ سر زلف تو پرواز کند

در باغ رخت به کبر پر باز کند

در باغ تو زان زاغ پرانداز کند

تا بر گل تو بغلطد و ناز کند


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

عبید زاکانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹

 

وصف لب او سخن چو آغاز کند

وان رنگ رخش که بر سمن ناز کند

از غنچه شنو چو غنچه لب بگشاید

وز گل بطلب چو گل دهن باز کند


متن کامل شعر را ببینید ...

عبید زاکانی
 

خلیل‌الله خلیلی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴

 

دانی که شبان چه فتنه آغاز کند

آن دم که نی شبانه را ساز کند

غمهای زمانه را فرو بندد در

ابواب نشاط یک به یک باز کند


متن کامل شعر را ببینید ...

خلیل‌الله خلیلی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۷۶

 

با هر که دلم ز عشق تو راز کند

اول سخن از هجر تو آغاز کند

از ناز دو چشم خود چنان باز کنی

کاندم زده لب به خنده‌ای باز کند


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۴۴

 

وقتست که بلبل بگل آواز کند

این لابه در افزاید و آن ناز کند

بلبل بسخن مضاحک آغاز کند

تا گل بشکر خنده دهن باز کند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۵

 

جانان چو هوای جلوه ی ناز کند

هر ذرّه به اصل خویش پرواز کند

در پردهٔ اجمال، پسندد چو جمال

صد در ز تفاصیل شئون باز کند


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی