گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۲

 

آن کس که از آب و گل نگاری دارد

روزی به وصال او قراری دارد

ای نادره آنکه زاب و گل بیرون شد

کو چون تو غریب شهریاری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲۰

 

جان چو سمندرم نگاری دارد

در آتش او چه خوش قراری دارد

زان بادهٔ لبهاش بگردان ساقی

کز وی سر من عجب خماری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹

 

کوی تو که آواره هزاری دارد

هرکس به خود آنجا سر و کاری دارد

تنها نه منم تشنهٔ دیدار، آنجا

جاییست که خضر هم گذاری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی بافقی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷

 

هر کس که ز کبر و عجب باری دارد

از عالم معرفت کناری دارد

و آن کو به قبول خلق خرسند شود

مشنو تو که: با خدای کاری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۴

 

دل میل به صحبت نگاری دارد

با ساقی و مستی سر و کاری دارد

چون بلبل مست در چمن می گردد

گویا که هوای گلعذاری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۱۲

 

با جوهر ذات، هرکه یاری دارد

مردانه زبان به حرف جاری دارد

آن را که قوی‌ست دل، زبانش تیزست

شمشیر به قبض استواری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۳

 

هر صحبت مستیی خماری دارد

هر باغ خزانی و بهاری دارد

گنجیست چمن ز گل پر از زر لیکن

در هر بن خار خفته ماری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

فرخی یزدی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۸

 

آن کس که مقام مستشاری دارد

در مالیه اختصاص کاری دارد

راپورت ورا اگر بدقت خوانی

بیش از همه چیز امیدواری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی یزدی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » در مرثیهٔ فرزند دلبند سلطان بخت طاب ثراها » شمارهٔ ۱۳

 

نقاش که او نقش و نگاری دارد

آن نسخه ای از لاله عذاری دارد

مقصود دل جهان جهان کرد وداع

وز خلق جهان گوشه کناری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون
 

سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۰

 

نقد دلم از غمت عیاری دارد

جان بی تو بر اندوه تو کاری دارد

هرگز نکنی به نیک و بد یاد مرا

بیچاره کسی که چون تو یاری دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

سید حسن غزنوی