گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ارکند»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۵

 

آن کس که مرا به صدق اقرار کند

چون لعبتگان مرا به بازار کند

بیزارم از آن کار و نیم بازاری

من بندهٔ آن کسم که انکار کند


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۸۱

 

گر خواب ترا خواجه گرفتار کند

من نگذارم کسیت بیدار کند

عشقت چو درخت سیب میافشاند

تا خواب ترا چو برگ طیار کند


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴۸

 

نقاش اگر ز موی پرگار کند

نقش دهن تنگ تو دشوار کند

آن تنگی و نازکی که دارد دهنت

ترسم که نفس لب تو افگار کند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۱۲

 

چون عشق به کام مشتری کار کند

وز جنس غم آرایش بازار کند

یک جو به هزار جان فروشد از غم

تا زاری ای از پی ات خریدار کند


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۴

 

هرکس که سخن ز قدر و مقدار کند

کی حالت خود تواند اظهار کند

خواهی هنرت عیان شود، پستی جو

شمشیر فرود آید و کار کند


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۷

 

هر جلوه که آن نرگس عیار کند

خوبان طراز را دل افگار کند

گر چشم فسونگر نبود بر سر کار

جادوی که در بابلیان کار کند؟


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی