گنجور

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۲

 

ای خصم مدان رفتنش ا زنفرینت

بد مهری دنیا مشمار از کینت

در ماتم او ز چشم خون بار چو سیل

گر دوخته نیست چشم عبرت بینت

مجد همگر
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۳

 

ای رشک بنفشه سنبل پرچینت

گل آب شده پیش رخ رنگینت

چشمی ست مرا چو چشم نرگس بیخواب

از آرزوی سینه چون نسرینت

مجد همگر
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۲۸

 

چون خسته شد از منج لب شیرینت

خونین شد از این غم دل صد مسکینت

بازار عسل به لب چو بشکستی منج

زد نیش ز رشک بر لب نوشینت

همام تبریزی
 

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۶

 

تا کی نبود با دل من تمکینت

تا چند بود جور و جفا آئینت

پیوسته بکینه دلم می پیچد

زلفین خم اندر خم چین بر چینت

کمال خجندی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۲۵

 

بی تاب شد از تب ورق نسرینت

بی آب ز تبخاله لب شیرینت

تو خفته به سان چشم و من چون ابرو

با پشت خمیده بر سر بالینت

جامی
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » سرداریه » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

 

تا چند به خود مهر و به یزدان کینت

حق جوئی و کفر و حق پرستی دینت

خود نیز بر آن خرگله کثرت بینی

سگ بچه کند به چشم وحدت بینت

یغمای جندقی
 
 
sunny dark_mode