گنجور

اشعار مشابه

 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵۸

 

در عشق تو خفته همچو ابروی توام

زخمم چه زنی نه مرد بازوی توام

در خشم شدی که گفتمت ترک منی؟

بگذاشتم این حدیث، هندوی توام


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۷۵

 

پیوسته خمیدههمچو ابروی توام

چون خطّ تو فتنه گشته بر روی توام

در پای تو افتاده چو گیسوی توام

همواره شکسته بسته چون موی توام


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۹

 

من شانه زلف عنبرین بوی توام

مشاطه حسن روی دلجوی توام

هم مردمک دیده جادوی توام

هم جلوه آینه روی توام


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی
 

اهلی شیرازی » ساقینامهٔ رباعی » شمارهٔ ۷۳

 

ساقی قدحی که عاشق روی توام

مست خم زلف ابروی توام

تنها نه رخ خوب کشد سوی توام

قلاب محبتی است هر موی توام


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی