گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۱۳

 

ای گشته خجل ز انرخ گلگون گل سرخ

غرقه شده از رشک تو در خون گل سرخ

همچون جگر لاله دلم سوخته شد

تا چهره بر افروخته ئی چون گل سرخ

ابن یمین
 

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

ای سرخ گلت به تازگی چون گل سرخ

وز شرم گل روی تو گلگون گل سرخ

چون عارض گلگون تو بر سرو قدت

سر برنزند ز سرو موزون گل سرخ

رفیق اصفهانی
 
 
sunny dark_mode