گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۰۸

 

چون تاج منی ز فرق خود افکندیم

اینک کمر خدمت تو بربندیم

بسیار گریستیم و هجران خندید

وقت است که او بگرید و ما خندیم


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۱۲

 

ما رخت وجود بر عدم بربندیم

بر هستی نیست مزور خندیم

بازی بازی طنابها بگسستیم

تا خیمهٔ صبر از فلک برکندیم


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۵۱

 

هر گاه که کار وصل در هم بندیم

گردون همه آن کند که ما نپسندیم

داند که چو ما بیکدگر پیوندیم

شادان بنشینیم و برو می خندیم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۵

 

دایم به خم زلف بتان در بندیم

تا چند دل و دیده به ایشان بندیم

از دست شب فراقت ای دیده من

ما باز سپر به روی آب افکندیم


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۸

 

ما شاخ هوای تو ز دل برکندیم

مهر تو ز جان و دل برون افکندیم

چیزی که بجان دوستان نپسندیم

با جان و روان خویشتن چون بندیم


متن کامل شعر را ببینید ...

قطران تبریزی
 

ادیب صابر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۶

 

آن به که شب و روز به می پیوندیم

بر گردش روزهای چون شب خندیم

تا چند دل اندر غم عالم بندیم

پیداست که ما ز اهل عالم چندیم


متن کامل شعر را ببینید ...

ادیب صابر