گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۲

 

گبری که گرسنه شد به نانی ارزد

سگ زان تو شد به استخوانی ارزد

اظهار نهانی به جهانی ارزد

آسایش زندگی به جانی ارزد

سنایی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۱۵

 

از آدمیی دمی بجائی ارزد

یک موی کز او فتد بکانی ارزد

هم آدمیی بود که از صحبت او

نادیدن او ملک جهانی ارزد

مولانا
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۴۲

 

هر تن که خدای را بجانی ارزد

باید که ترا نیز بنانی ارزد

از لطف تو گر غمزده ئی شاد شود

نزد خرد این ملک جهانی ارزد

ابن یمین
 

خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۷

 

آن جام که جرعه ئیش جانی ارزد

وان لعل که پاره ئیش کانی ارزد

جا نیست کزو دمی جهانی ارزد

و ابیست کزو نمی روانی ارزد

خواجوی کرمانی
 
 
sunny dark_mode