گنجور

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۷

 

با آنکه زمانه جز بدی نسگالد

وز جور توام زمان زمان می‌نالد

از خوردن آن زهر نمی‌نالد دل

ازمنت تریاک خسان می‌نالد

انوری
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۶

 

صافی چو ترا دید روان می‌نالد

برسینه ز غم سنگ زنان می‌نالد

گفتی تو که: نالیدن صافی از چیست؟

جانش به لب آمدست از آن می‌نالد

اوحدی
 
 
sunny dark_mode