گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳۱

 

امروز خوش است هر که او جان دارد

رو بر کف پای میر خوبان دارد

چون بلبل مست داغ هجران دارد

مسکن شب و روز در گلستان دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۵۳

 

هر موی زلف او یکی جان دارد

ما را چو سر زلف پریشان دارد

دانی که مرا غم فراوان از چیست

زانست که او ناز فراوان دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۵

 

آن شاخ سمن که روی خندان دراد

می نتواند که سیم پنهان دارد

وان غنچۀ تنگ خولب آورده بهم

زر تعبیه در جامۀ خلقان دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

امامی هروی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷

 

شیرین دهنت چون صفت جان دارد

خود را سزد ار، ز دیده پنهان دارد

آن چشمه که خضر یافت زو آب حیات

لعل تو بهر لطیفه ی آن دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

امامی هروی
 

جویای تبریزی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۵

 

حرصت ای شیخ ذوق بریان دارد

دندان نه و میل خوردن نان دارد

می جاوی نان چو آسیا در شکمت

گویا فم معدهٔ تو دندان دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

جویای تبریزی
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۰۶

 

آن درد که کوه را خروشان دارد

وان سوز که آب بحر جوشان دارد

وان بار که پشت چرخ ازو گیرد خم

در سینه دلم چگونه پنهان دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر