گنجور

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۷۶

 

با هر که دلم ز عشق تو راز کند

اول سخن از هجر تو آغاز کند

از ناز دو چشم خود چنان باز کنی

کانده زده لب به خنده‌ای باز کند

مهستی گنجوی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۸

 

چون زاغ سر زلف تو پرواز کند

در باغ رخت به کبر پر باز کند

در باغ تو زان زاغ پرانداز کند

تا بر گل تو بغلطد و ناز کند

خاقانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثانی: فی الشرعیّات و ما یتعلق بها » شمارهٔ ۵۱ - الطریقة

 

هر مرغ دلی که پر بدو باز کند

در اوج هوای عشق پرواز کند

یک دم تو بدوز دیدهٔ خود از خود

تا نور جلال دیده ات باز کند

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثامن: فی الخصال المذمومة و ما یتولد منها » شمارهٔ ۹۶

 

طاووس جمال تو چو پرواز کند

سیمرغ امید جلوه آغاز کند

خوش باش هر آنچ با من امروز کنی

فردا دگری با تو همان باز کند

اوحدالدین کرمانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۴۴

 

وقتست که بلبل بگل آواز کند

این لابه در افزاید و آن ناز کند

بلبل بسخن مضاحک آغاز کند

تا گل بشکر خنده دهن باز کند

کمال‌الدین اسماعیل
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۷۱

 

خصمت که عناد با تو آغاز کند

چون کوف بود که قصد شهباز کند

آندم که بلندی طلبد دانی چیست

مورست که جان در سر پرواز کند

ابن یمین
 

عبید زاکانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹

 

وصف لب او سخن چو آغاز کند

وان رنگ رخش که بر سمن ناز کند

از غنچه شنو چو غنچه لب بگشاید

وز گل بطلب چو گل دهن باز کند

عبید زاکانی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۰

 

عاشق ز غم تو کی دهان باز کند

هر شکوه که هست اشک غماز کند

از آتش دل من نکنم ناله وی

آتش چو بلند شد خود آواز کند

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۳

 

طاوس اگر بجلوه پر باز کند

ور کبک خرامیش بصد ناز کند

ما را بشکار این و آن دل نکشد

مرغ دل ما شکار شهباز کند

اهلی شیرازی
 

فیاض لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۳

 

هر دل که هوای عالم راز کند

باید گرة علاقه را باز کند

دام است تعلّقات دنیایی دام

در دام چگونه مرغ پرواز کند!

فیاض لاهیجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۵

 

جانان چو هوای جلوه ی ناز کند

هر ذرّه به اصل خویش پرواز کند

در پردهٔ اجمال، پسندد چو جمال

صد در ز تفاصیل شئون باز کند

حزین لاهیجی
 

خلیل‌الله خلیلی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴

 

دانی که شبان چه فتنه آغاز کند

آن دم که نی شبانه را ساز کند

غمهای زمانه را فرو بندد در

ابواب نشاط یک به یک باز کند

خلیل‌الله خلیلی
 
 
sunny dark_mode