گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۴۸

 

نقاش اگر ز موی پرگار کند

نقش دهن تنگ تو دشوار کند

آن تنگی و نازکی که دارد دهنت

ترسم که نفس لب تو افگار کند

ابوسعید ابوالخیر
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۵

 

آن کس که مرا به صدق اقرار کند

چون لعبتگان مرا به بازار کند

بیزارم از آن کار و نیم بازاری

من بندهٔ آن کسم که انکار کند

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۸۱

 

گر خواب ترا خواجه گرفتار کند

من نگذارم کسیت بیدار کند

عشقت چو درخت سیب میافشاند

تا خواب ترا چو برگ طیار کند

مولانا
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۹۳

 

هر شب که مرا درد تو بیدار کند

بر عهد بدت زمانه اقرار کند

روزی دو سه در کشتن من سعی مکن

بگذار که خود فراقت این کار کند

مجد همگر
 

عرفی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۱۲

 

چون عشق به کام مشتری کار کند

وز جنس غم آرایش بازار کند

یک جو به هزار جان فروشد از غم

تا زاری ای از پی ات خریدار کند

عرفی
 

کلیم » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۸

 

آتش چو گذر بدشت پر خار کند

با سبزه تر لطف خود اظهار کند

یارب مپسند کآتش دوزخ تو

با تردامن کمتر ازین کار کند

کلیم
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۴

 

هرکس که سخن ز قدر و مقدار کند

کی حالت خود تواند اظهار کند

خواهی هنرت عیان شود، پستی جو

شمشیر فرود آید و کار کند

قدسی مشهدی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۷

 

هر جلوه که آن نرگس عیار کند

خوبان طراز را دل افگار کند

گر چشم فسونگر نبود بر سر کار

جادوی که در بابلیان کار کند؟

حزین لاهیجی
 
 
sunny dark_mode