گنجور

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۳۱

 

ساقیم باده داد و بادم داد

باده این بار مستزادم داد

چون من از باده سرگردان گشتم

حرجی کرد و در مزادم داد

عاقبت هم خودم بخرد بخرید

[...]

قاسم انوار
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۱۵

 

جان نوروز و جان صد عیدی

عیدی عاشقان بده، عیدی

راحت روح و نور اعیانی

«انتموا سیدی و مستندی »

هر کسی رو بمقصدی دارد

[...]

قاسم انوار
 
 
sunny dark_mode