گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف)» و حروف قافیهٔ «ازست»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۷

 

چشمت که میان خواب نازست

یا رب که چه شوخ و دلنوازست

هر لحظه ز نیش غمزه تو

صد رخنه به روزه و نمازست

خونها همه خورد، این چه شکل است؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی