گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامه لیلی به مجنون

 

بعد از نفسی که سر برآورد

آهی دگر از جگر برآورد

نظامی گنجوی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۵۲۷

 

نخل مدنی ثمر برآورد

پهلوی رطب شکر برآورد

حسن دگر به بصره آورد

تخلش رطب دگر برآورد

در دجله برفت پیر بغداد

[...]

کمال خجندی